Informația este publicată în formă electronică pe pagina-web a societății de interes public ”Alimcom” S.A. în baza art. 119 alin. (5) al Legii privind  piața de capital №171 din 11/07/2012.

 

 1. Statut
 2. Modificari la Statut
 3. Codul de guvernanța corporativă
 4. Raport anual 2021
 5. Raport anual 2020
 6. Raport anual 2019
 7. anexa nr_2_7_1 _5_ EVENIMENT 2
 8. anexa nr_2_7_1 _5_ EVENIMENT 1
 9. PrVerbal_AGEA_Alimcom_05012023
 10. CNPF_Hotarare3-8_admitereaPRVM_24012023
 11. CNPF_Aviz_admitereaPRVM_26012023
 12. 20230207_ANCHETA_anexa1
 13. ExtrasRSPJ_30112022
 14. CertificatCNPF_9527_04022019
 15. Inscrierea si admitera actiunilor
 16. Avizul privind intentia de efectuare a ofertei de preluare (Logos Press 17.03.2023)
 17. Hotărîre CNPF (Monitorul Oficial 17.03.2023)
 18. Prospect privind Oferta de preluare (aprobat CNPF)
 19. Aviz privind Oferta de preluare (Capital Market din 22.03.2023)
 20. Aviz privind rezultatele ofertei de preluare (Capital Market din 12.04.2023)
 21. Raport anual 2022(publicare din 28.04.2023)
 22. Raportul anual al entității de interes public 2022 (publicare din 28.04.2023)
 23. Declarația persoanelor responsabile 2022 (publicare din 28.04.2023)
 24. Raportul conducerii 2022 (publicare din 28.04.2023)
 25. Declarația de guvernanța corporativă 2022 (publicare din 28.04.2023)
 26. Cerere de retragere obligatorie a actiunilor detinute de actionari minoritari ai emitentului Alimcom SA
 27. Cerere de retragere obligatorie (Capital Market din 24.05.2023)
 28. Suspendarea si Retragerea de pe Piata Reglementată a valorilor mobiliare Alimcom.semnat
 29. Proces-Verbal al AGOA din 11.08.2023
 30. Proces-Verbal Consiliului din 21.08.2023
 31. Proiect de reorganizare (publicare din 08.09.2023)
 32.  COMUNICAT INFORMATIV privind rezultatele AGEA din 18.09.2023
 33. Decizia ASP iniţiere reorganizare SA Alimcom din 22.09.2023
 34. Extras din 22.09.2023