Informația este publicată în formă electronică pe pagina-web a societății de interes public ”Alimcom” S.A. în baza art. 119 alin. (5) al Legii privind  piața de capital №171 din 11/07/2012.